22.08.2019

Asfalt qatqilari_Az brosur_web

 • pdf, 7,04 Mb
05.08.2019

MasterFlow 928_yanvar 2019

MasterFlow ® 928 Duru sement məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterFlow ® 928 – öz-özünə yayılan tək komponentli, polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı duru məhluldur. EN ...

 • pdf, 214,48 Kb
02.08.2019

MasterLife WP 3760_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 3760 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi. MATERİALIN TƏQDİMATI MasterLife ® WP 3760 - betondakı su ...

 • pdf, 190,78 Kb
02.08.2019

MasterLife WP 1200_yanvar 2019.pdf

MasterLife ® WP 1200 Beton və xərclər üçün kristallik effektli su keçirimsizliyi təmin edən beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterLife ® WP 1200 betondakı su keçiriciliyini ...

 • pdf, 183,17 Kb
02.08.2019

MasterLife SRA 865_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır ... BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 172,40 Kb
01.08.2019

MasterBrace ADH 1000_yanvar 2019

MasterBrace ® ADH 1000 Yüksək keyfiyyətli, stirol olmayan, epoksid akrilat əsaslı bərkidici qarışıq ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterBrace ® ADH 1000 - iki komponentli, təkmilləşdirilmiş ...

 • pdf, 184,73 Kb
01.08.2019

MasterKure 181_yanvar 2019.pdf

MasterKure ® 181 Betona qulluq üçün qoruyucu və izolyasiya örtük təbəqəsi əmələ gətirən stirol qətran əsaslı çoxfunksiyalı məhsul MATERİALIN TƏQDİMATI MasterKure ® 181 betonun ...

 • pdf, 164,85 Kb
01.08.2019

MasterKure 215_yanvar 2019.pdf

MasterKure ® 215 Parafin emulsiya əsaslı beton kür materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterKure ® 215, parafin emülsiya əsaslı, yeni yerləşdirilmiș və ya qəlibi yeni alınmıș beton ...

 • pdf, 180,32 Kb
01.08.2019

MasterKure 176_yanvar 2019.pdf

MasterKure ® 176 Betona qulluq etmək üçün hidrokarbonat qətran əsaslı buxarlanmanı azaldan material MATERİALIN TƏQDİMATI MasterKure ® 176 betonun dözümlülüyü üçün, yeni ...

 • pdf, 158,18 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 1000_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 Yüksək dərəcədə su azaldıcı, naftalin sulfonat əsaslı super axışqanlaşdırıcı, sərtləşdirməni sürətləndirən beton qatqısı ... TS EN 934-2 Cədvəl 3.1, 3.2 və 7 ...

 • pdf, 180,91 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 1000 T_yanvar 2019

MasterRheobuild ® 1000 T Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterRheobuild ® 1000T ...

 • pdf, 178,97 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 857_yanvar 2019.pdf

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır ... BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 161,94 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 857R_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 857 R Tərkibində donma sobalarının xırdalanmış şlakı və mikro silisium oksid olan betonlar üçün nəzərdə tutulan, geniş təsir sahəsinə malik, su azaldıcı super ...

 • pdf, 201,09 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 561_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 561 Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkimə müddətini ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI ...

 • pdf, 210,73 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 878_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 878 Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterRheobuild ® 878 betona ...

 • pdf, 207,43 Kb
30.07.2019

MasterRheobuild 181 K_yanvar 2019.pdf

MasterRheobuild ® 181K Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/ naftalin sulfonat əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterRheobuild ® 181K betona ...

 • pdf, 219,63 Kb
30.07.2019

MasterFiber 249_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 249 Tökmə betonların gücləndirilməsi üçün struktur polipropilen lifi MATERİALIN TƏQDİMATI Master ® Fiber 249 – təbii polipropilen homo polimerdən preslənib ...

 • pdf, 176,96 Kb
30.07.2019

MasterFiber 240_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 240 Döşəmə betonlar üçün struktur sintetik makrofiber MATERİALIN TƏQDİMATI MasterFiber ® 240 ... – polipropilen polimerdən preslənib çıxarılır və betonda akrajı ...

 • pdf, 141,71 Kb
29.07.2019

MasterSeal 563

MasterSeal ® 563 Sulfata davamlı sement əsaslı, bir komponentli polimer möhkəmləndiricili, məişət tullantıları suyu olan tikintilərdə istifadə olunan su izolyasiya materialı ...

 • pdf, 204,54 Kb
29.07.2019

MasterSeal 589_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı. MATERİALIN TƏQDİMATI MasterSeal ® 589 ...

 • pdf, 209,15 Kb
1 to 20 of 97 results