13.03.2019

MasterTop 535

MasterTop 535 Sement əsaslı, özüyayılan döşəmə örtüyü MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 535 sement əsaslı, özüyayılan hamarlayıcı örtük materialıdır. EN 13813 standartına ...

 • pdf, 180,51 Kb
13.03.2019

MasterTop 528

MasterTop ® 528 Sement əsaslı, özüyayılan hamarlayacı örtük MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 528 sement əsaslı, istifadəyə hazır, tək səfərdə incə və ya qalın tətbiq üçün ...

 • pdf, 223,98 Kb
13.03.2019

MasterTop 505

MasterTop ® 505 Sement əsaslı özüyayılan düzləşdirən hamarlayıcı örtük materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 505 sement əsaslı özüyayılan hamarlayıcı son örtük ...

 • pdf, 235,26 Kb
13.03.2019

MasterTop 430

MasterTop ® 430 Korund aşqarlı səth bərkidicisi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 430 – sement əsaslı, korund aşqarlı, ağır yükə davam gətirə biləcək yeni hamarlanmış döşəmə ...

 • pdf, 169,23 Kb
13.03.2019

MasterTop 100

MasterTop ® 100 Sement əsaslı istifadə üçün hazır olan üst qat sərtləşdiricisidir MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 100 sement əsaslı, tərkibində kvars qumu olan, ağır və ...

 • pdf, 191,09 Kb
22.01.2019

MasterEmaco S 488 PG

MasterEmaco ® S 488 PG Təmir tikinti məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® S 488PG – tək komponentli, sement əsaslı duru təmir tikinti məhluludur. EN 1504-3/R4 standartına ...

 • pdf, 445,05 Kb
22.01.2019

MasterEmaco S 488

MasterEmaco ® S 488 Təmir tikinti məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® S 488 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ...

 • pdf, 437,31 Kb
22.01.2019

MasterEmaco S 388

MasterEmaco ® S 388 Təmir tikinti məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® S 388 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur. EN 1504-3 ...

 • pdf, 433,39 Kb
22.01.2019

MasterEmaco N 900

MasterEmaco ® N900 Beton səthi təmir materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® N900 – beton elementlərinin yekun tamamlanmasında, səthlərinin hamarlanma işləri üçün tək ...

 • pdf, 364,65 Kb
22.01.2019

MasterEmaco N 620

MasterEmaco ® N 620 Quru beton üçün təmir materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® N 620 quru beton üçün polimer möhkəmləndirici sement əsaslı birkomponentli təmir ...

 • pdf, 364,21 Kb
22.01.2019

MasterEmaco N 605

MasterEmaco ® N 605 Quru beton üçün təmir materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® N 605 quru beton üçün polimer möhkəmləndirici sement əsaslı birkomponentli təmir ...

 • pdf, 364,12 Kb
22.01.2019

MasterEmaco N 601

MasterEmaco ® N 601 Beton səthi təmir materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® N 601 səthin doldurulması və hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuş polimer möhkəmləndirici ...

 • pdf, 364,12 Kb
11.12.2018

Referens layihələr kataloqu

Master Builders Solutions ilə BASF şirkəti konstruksiyalar üçün qabaqcıl kimyəvi həllər sahəsində qlobal bir marka təklif edir ... Bu marka mövcud BASF markaları və məhsullarının gücü ...

 • pdf, 4,59 Mb
17.10.2018

MasterAir 200

MasterAir ® 200 Havacəlbedici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil olmasını təmin edən, kicik və dayanıqlı hava ...

 • pdf, 338,78 Kb
17.10.2018

MasterSeal 589

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterSeal ® 589 ...

 • pdf, 281,89 Kb
13.07.2018

Mutual snapshot

 • jpg, 106,33 Kb
28.07.2017

az

Shared Documents/Image/Turkish (Turkey)/welcome page photo az.jpg

 • jpg, 129,56 Kb
28.07.2017

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... epoksid əsaslı, iki komponentli,təmir, anker və montaj məhluludur ... Beton və daş divarlarda armatur və anker ...

 • pdf, 226,45 Kb
28.07.2017

MasterAir 200

ammonium duzu əsaslı, havacəlbedici beton əlavəsi ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 spirt yağı və ... ammonium duzu əsaslı, betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil ...

 • pdf, 268,16 Kb
28.07.2017

MasterSeal 2203

MasterSeal ® Traffic 2203 (Eski Adı Conideck ® 2203) Hızlı Uygulamalar İçin, Yüksek Aşınma ve Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Sprey Makinası İle Uygulanan Otopark Kaplama ...

 • pdf, 79,86 Kb
1 to 20 of 22 results