17.06.2019

MasterTile 4

MasterTile ® 4 Sement əsasli kafel yapışdırıcısı (incə dənəcikli) MATERİALIN ... sement əsaslı kafel yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək stabilliyə malik yapışdırıcıdır ...

 • pdf, 195,66 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2136_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2136 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 195,26 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 3140

MasterCem ® LS 3140 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 208,71 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2130

MasterCem ® ES 2130 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 195,66 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2102

MasterCem ES 2102 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 192,56 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 2138

MasterCem ® LS 2138 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 166,32 Kb
13.06.2019

MasterCem 2137

MasterCem ® 2137 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 165,42 Kb
13.06.2019

MasterCem 2140

MasterCem ® 2140 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı ... Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan ...

 • pdf, 189,58 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 2150

MasterCem ® LS 2150 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı ... Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan ...

 • pdf, 189,55 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2135_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2135 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 203,95 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2125

MasterCem ® ES 2125 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 192,31 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 3122_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® LS 3122 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 165,47 Kb
12.06.2019

MasterSeal 589

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı. MATERİALIN TƏQDİMATI MasterSeal ® 589 ...

 • pdf, 174,95 Kb
13.03.2019

MasterTop 535

MasterTop 535 Sement əsaslı, özüyayılan döşəmə örtüyü MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 535 sement əsaslı, özüyayılan hamarlayıcı örtük materialıdır. EN 13813 standartına ...

 • pdf, 180,51 Kb
13.03.2019

MasterTop 528

MasterTop ® 528 Sement əsaslı, özüyayılan hamarlayacı örtük MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 528 sement əsaslı, istifadəyə hazır, tək səfərdə incə və ya qalın tətbiq üçün ...

 • pdf, 223,98 Kb
13.03.2019

MasterTop 505

MasterTop ® 505 Sement əsaslı özüyayılan düzləşdirən hamarlayıcı örtük materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 505 sement əsaslı özüyayılan hamarlayıcı son örtük ...

 • pdf, 235,26 Kb
13.03.2019

MasterTop 430

MasterTop ® 430 Korund aşqarlı səth bərkidicisi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 430 – sement əsaslı, korund aşqarlı, ağır yükə davam gətirə biləcək yeni hamarlanmış döşəmə ...

 • pdf, 169,23 Kb
13.03.2019

MasterTop 100

MasterTop ® 100 Sement əsaslı istifadə üçün hazır olan üst qat sərtləşdiricisidir MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTop ® 100 sement əsaslı, tərkibində kvars qumu olan, ağır və ...

 • pdf, 191,09 Kb
22.01.2019

MasterEmaco S 488 PG

MasterEmaco ® S 488 PG Təmir tikinti məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® S 488PG – tək komponentli, sement əsaslı duru təmir tikinti məhluludur. EN 1504-3/R4 standartına ...

 • pdf, 445,05 Kb
22.01.2019

MasterEmaco S 488

MasterEmaco ® S 488 Təmir tikinti məhlulu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterEmaco ® S 488 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ...

 • pdf, 437,31 Kb
1 to 20 of 34 results