17.10.2018

MasterAir 200

MasterAir ® 200 Havacəlbedici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil olmasını təmin edən, kicik və dayanıqlı hava ...

  • pdf, 338,78 Kb
17.10.2018

MasterSeal 589

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterSeal ® 589 ...

  • pdf, 281,89 Kb
13.07.2018

Mutual snapshot

  • jpg, 106,33 Kb
28.07.2017

az

Shared Documents/Image/Turkish (Turkey)/welcome page photo az.jpg

  • jpg, 129,56 Kb
28.07.2017

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... epoksid əsaslı, iki komponentli,təmir, anker və montaj məhluludur ... Beton və daş divarlarda armatur və anker ...

  • pdf, 226,45 Kb
28.07.2017

MasterAir 200

ammonium duzu əsaslı, havacəlbedici beton əlavəsi ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 spirt yağı və ... ammonium duzu əsaslı, betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil ...

  • pdf, 268,16 Kb
28.07.2017

MasterSeal 2203

MasterSeal ® Traffic 2203 (Eski Adı Conideck ® 2203) Hızlı Uygulamalar İçin, Yüksek Aşınma ve Çatlak Köprüleme Özelliğine Sahip Sprey Makinası İle Uygulanan Otopark Kaplama ...

  • pdf, 79,86 Kb
03.09.2015

AAA3

  • pdf, 903,57 Kb
03.09.2015

FormulaBASF1-2015

Небольшое предприятие по производству красителей для текстильной промышленности со скромным штатом в 30 человек за 150 лет превратилось в лидера мировой химической промышленности ...

  • pdf, 6,11 Mb
1 to 9 of 9 results