03.09.2015

AAA3

 • pdf, 903,57 Kb
03.09.2015

FormulaBASF1-2015

Небольшое предприятие по производству красителей для текстильной промышленности со скромным штатом в 30 человек за 150 лет превратилось в лидера мировой химической промышленности ...

 • pdf, 6,11 Mb
28.07.2017

MasterAir 200

ammonium duzu əsaslı, havacəlbedici beton əlavəsi ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 spirt yağı və ... ammonium duzu əsaslı, betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil ...

 • pdf, 268,16 Kb
11.12.2017

MasterAir 200

ammonium duzu əsaslı, havacəlbedici beton əlavəsi ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterAir ® 200 spirt yağı və ... ammonium duzu əsaslı, betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil ...

 • pdf, 268,16 Kb
28.07.2017

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... epoksid əsaslı, iki komponentli,təmir, anker və montaj məhluludur ... Beton və daş divarlarda armatur və anker ...

 • pdf, 226,45 Kb
09.03.2018

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... epoksid əsaslı, iki komponentli,təmir, anker və montaj məhluludur ... Beton və daş divarlarda armatur və anker ...

 • pdf, 226,45 Kb
09.03.2018

MasterBrace AN 1450

keyfiyyətli, stirol olmayan, epoksid akrilat əsaslı bərkidici qarışım ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterBrace ® AN 1450 – 2 komponentli, təkmilləşdirilmiş, epoksid akril, bərkidici ...

 • pdf, 183,03 Kb
11.12.2017

MasterCast 125

MasterCast ® 125 Suvaq və hamarlayıcı qat üçün ilişkənliyi və kecirməzliyi artıran akril əsaslı dispersiya şəklində əlavədir ... Daxili və xarici, ufiqi və şaquli səthlərdə ...

 • pdf, 275,66 Kb
11.12.2017

MasterCem ES 2125

MasterCem ® ES 2125 Sement son dayanımlarını artırmak və vahid üyütmə enerjisini aşaği salarkən sement dəyirmani istehsal tutumunu yüksəltmək üçün təkmilləşdiriliş ...

 • pdf, 171,19 Kb
09.03.2018

MasterEmaco N 900

MasterEmaco ® N900 Beton səthi təmir materialı ... beton elementlərinin yekun tamamlanmasında, səthlərinin hamarlanma işləri üçün tək komponentli, polimer və fibra möhkəmləndiricili ...

 • pdf, 222,28 Kb
09.03.2018

MasterEmaco N605

MasterEmaco ® N605 Quru betonun səthini düzləşdirmək üçün təmir məhlulu ... quru betonda hamar səth əldə etmək üçün polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı, tək komponentli təmir ...

 • pdf, 218,12 Kb
09.03.2018

MasterEmaco S 488

tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ... Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə qarşı qorunmasında ... Dəniz qurğularının təmirində və qulluq edilməsində ...

 • pdf, 235,71 Kb
09.03.2018

MasterEmaco S 488 PG

MasterEmaco ® S 488 PG Təmir tikinti məhlulu ... tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ... Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə qarşı qorunmasında ...

 • pdf, 238,31 Kb
11.12.2017

MasterFinish 202

MasterFinish ® 202 Taxta qəliblərə tökülən betonu formadan çıxartmaq üçün həlledici maddə əsaslı kimyəvi reaktiv ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterFinish ® 202 taxta qəlib formalardan ...

 • pdf, 171,88 Kb
11.12.2017

MasterFinish 225D

MasterFinish ® 225D Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə ... müddətini ləngitmə effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici (qəlib yağı ...

 • pdf, 154,73 Kb
11.12.2017

MasterFinish 251P

MasterFinish ® 251 P Bitki yağı emulsiya əsaslı, estetik səth üçün istifadə olunan qəlib ayırıcı ... bitki yağı emulsiya əsaslı, estetik səthlər əldə etmək üçün istifadə olunan ...

 • pdf, 170,01 Kb
09.03.2018

MasterFlow 402

MasterFlow ® 402 Epoksid əsaslı yayılan məhlul ... - epoksid əsaslı, dənəvər kvars dolduruculu, üç komponentli öz-özünə yayılan məhluldur ... Yüksək möhkəmlik tələb olunan, portal və ...

 • pdf, 238,88 Kb
09.03.2018

MasterFlow 928

yayılan tək komponentli, polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı duru məhluldur ... Əsasların üzərində generator, compresor və nasosların quraşdırılmasında ... +20 0 C temperatur və 50 ...

 • pdf, 239,40 Kb
11.12.2017

MasterGlenium 119

MasterGlenium ® 119 Yüksək keyfiyyətli beton qarışığının istehsalı üçün, polikarbon efir əsaslı yüksək keyfiyyətə malik olan plastifikləşdirici beton əlavəsi ...

 • pdf, 175,34 Kb
11.12.2017

MasterGlenium 120

keyfiyyətli beton qarışığının istehsalı üçün polikarbon efir əsaslı yüksək keyfiyyətli plastifikator ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterGlenium ® 120 - innovativ, polikarbon efir polimer ...

 • pdf, 155,39 Kb
1 to 20 of 74 results