17.07.2018

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... epoksid əsaslı, iki komponentli,təmir, anker və montaj məhluludur ... Beton və daş divarlarda armatur və anker ...

 • pdf, 226,45 Kb
13.07.2018

Mutual snapshot

 • jpg, 106,33 Kb
09.03.2018

MasterTop 506

MasterTop ® 506 Sənaye binalarının döşəmələri üçün sement-akril əsaslı özü hamarlanan örtük materialı ... - sənaye binalarının döşəmələri üçün 4-8 mm qalınlıqda qatla hamar və ...

 • pdf, 237,36 Kb
09.03.2018

MasterTop 505

MasterTop ® 505 Sement əsaslı özüyayılan düzləşdirən hamarlayıcı qat məhlulu ... sement əsaslı özüyayılan üzləşdirən hamarlayıcı qat məhluludur ... . SƏRFİYYAT 1 mm qalınlıqda lay əldə ...

 • pdf, 332,64 Kb
09.03.2018

MasterTop 100

MasterTop ® 100 Sement əsaslı istifadə üçün hazır olan üst qat sərtləşdiricisidir ... sement əsaslı, tərkibində kvars qumu olan, ağır və orta yüklərdə işləyə bilən təzə tökülmüş ...

 • pdf, 221,87 Kb
09.03.2018

MasterTile® FLX 29

MasterTile ® FLX 29 Sement əsaslı, tərkibi polimerlərlə gücləndirilmiş - qranit, mərmər, təbii daş, mozaik şüşə və yerə döşənən plastik daşların yapışdırılmasında istifadə ...

 • pdf, 221,69 Kb
09.03.2018

MasterTile WP 667

MasterTile ® WP 667 İkikomponentli, sement və ... akril əsaslı, yarımelastik su izolyasiya materialı ... ikikomponentli, daxili və xarici beton arakəsmələrdə və sement suvaqlarda ...

 • pdf, 229,05 Kb
09.03.2018

MasterTile WP 666

MasterTile ® WP 666 İkikomponentli, sement və ... akril əsaslı, elastik su izolyasiya materialı ... ikikomponentli, daxili və xarici beton arakəsmələrdə və sement suvaqlarda, sızıb axan ...

 • pdf, 224,82 Kb
09.03.2018

MasterTile WP 665

MasterTile ® WP 665 Birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili ... birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili, daxili və xarici beton arakəsmələrdə və sement suvaqlarda, sızıb axan ...

 • pdf, 334,14 Kb
09.03.2018

MasterTile FLX 24

MasterTile ® FLX 24 Keramika (saxsı) və ... qranit üçün polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı, yüksək effektə malik elastik yapışdırıcı ... keramika, qranit, mərmər, təbii daş, şüşə ...

 • pdf, 245,84 Kb
09.03.2018

MasterTile 700

MasterTile ® 700 (köhnə adı ilə Epofuga) Kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı dayanıqlı, keramikalar üçün ikikomponentli epoksid əsaslı yapışdırıcı və tikişlər üçün dolğu ...

 • pdf, 240,09 Kb
09.03.2018

MasterTile 15

MasterTile ® 15 Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli ... – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement yapışdırıcısıdır ...

 • pdf, 409,51 Kb
09.03.2018

MasterSet R 2

MasterSet R2 Suvaq və əhəng məhlularının hazırlanması üçün istifadə olunan, yüksək keyfiyyətli, bərkiməni ləngidən, plastifikləşdirici əlavə ... +23°C temperatur və 50% nisbi nəmlik ...

 • pdf, 217,10 Kb
09.03.2018

MasterSeal® 700 BG

MasterSeal ® 700 BG Plastik PVC əsaslı, siqnal təbəqəli, sintetik, su izolyasiya membranı ... , plastik PVC əsaslı, iki rəngli, siqnal təbəqəli sintetik su izolyasiya membranıdır ...

 • pdf, 173,64 Kb
09.03.2018

MasterSeal® 440

MasterSeal ® 440 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 194,84 Kb
09.03.2018

MasterSeal PG 470

MasterSeal ® PG 470 Tikişlər üçün yüksək ... effektli, polisulfat əsaslı, ikikomponentli elastomer dolğu mastika ... polisulfat əsaslı, atmosfer amilləri təsirinə, UB şüalara və ...

 • pdf, 245,26 Kb
09.03.2018

MasterSeal NP 474

MasterSeal ® NP 474 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 332,42 Kb
09.03.2018

MasterSeal FR GG 470

MasterSeal ® FR GG 470 Tikişlər üçün yüksəkeffektli ... , polisulfat əsaslı, ikikomponentli elastomer dolğu mastikası ... MATERİALIN TƏQDİMATI MasterSeal ® FR GG 470 ...

 • pdf, 199,59 Kb
09.03.2018

MasterSeal F 1340

MasterSeal ® F 1340 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 220,32 Kb
09.03.2018

MasterSeal 940

MasterSeal ® 940 Mərkəzi və xarici hissədə yerləşdirilən PVC su keçirməyən təbəqələr ... – mərkəzi və xarici hissədə yerləşdirilən və yüksək keyfiyyətli PVC materialının sıxılması ...

 • pdf, 542,96 Kb
1 to 20 of 74 results