30.07.2019

MasterFiber 249_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 249 Tökmə betonların gücləndirilməsi üçün struktur polipropilen lifi ... Master ® Fiber 249 – təbii polipropilen homo polimerdən preslənib çıxarılır və möhkəmləndirici ...

 • pdf, 176,96 Kb
30.07.2019

MasterFiber 240_yanvar 2019.pdf

MasterFiber ® 240 Döşəmə betonlar üçün struktur sintetik makrofiber ... MasterFiber ® 240 – polipropilen polimerdən preslənib çıxarılır və betonda akrajı artırmaq üçün burulmuş profil ...

 • pdf, 141,71 Kb
29.07.2019

MasterSeal 563

MasterSeal ® 563 Sulfata davamlı sement əsaslı, bir komponentli polimer möhkəmləndiricili, məişət tullantıları suyu olan tikintilərdə istifadə olunan su izolyasiya materialı ...

 • pdf, 204,54 Kb
29.07.2019

MasterSeal 589_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 589 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt аkril əsаslı, iki kоmpоnеntli, elastik su izоlyаsiyа mаtеriаlı ... MasterSeal ® 589 - dахili və хаrici bеtоn ...

 • pdf, 209,15 Kb
29.07.2019

MasterSeal 525_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 525 İkikomponentli, UB şüalara qarşı dayanıqlı, sement və akril əsaslı elastik su izolyasiya materialı ... MasterSeal ® 525 – ikikomponentli, daxili və xarici beton və ...

 • pdf, 207,78 Kb
29.07.2019

MasterSeal 582_yanvar 2019.pdf

MasterSeal ® 582 Müsbət və mənfi təzyiqli su izоlyаsiyаsı üçün sеmеnt-аkril əsаslı ikikоmpоnеntli su izоlyаsiyа mаtеriаlı ... MasterSeal ® 582 - dахili və хаrici bеtоn səthlərdə ...

 • pdf, 198,07 Kb
29.07.2019

MasterSeal 501

MasterSeal ® 501 Mineral kristallik, kapilyar effektli, sement əsaslı su izolyasiya materialı ... MasterSeal ® 501 – köhnə və təzə beton tikililərdə tətbiq olunan, pozitiv və neqativ ...

 • pdf, 193,08 Kb
23.07.2019

MasterLife PAV 100_yanvar 2019

MasterLife PAV 100 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 128,47 Kb
23.07.2019

MasterCast 740_yanvar 2019.pdf

MasterCast ® 740 Hazır beton məhsulları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yeni, plastifikator Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə ...

 • pdf, 129,11 Kb
23.07.2019

MasterCast 10_yanvar 2019.pdf

MasterCast ® 10 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 158,19 Kb
23.07.2019

MasterTop 528_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 528 Sement əsaslı, özüyayılan hamarlayacı örtük ... MasterTop ® 528 sement əsaslı, istifadəyə hazır, tək səfərdə incə və ya qalın tətbiq üçün əlverişli, özüyayılan ...

 • pdf, 211,83 Kb
23.07.2019

MasterTop 505_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 505 Sement əsaslı özüyayılan düzləşdirən hamarlayıcı örtük materialı ... : • Daxili məkanlarda; • Xəstəxanalarda; • Tədris binaları və inzibati binalarda; • Mehmanxanalarda ...

 • pdf, 226,53 Kb
23.07.2019

MasterTop 430_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 430 Korund aşqarlı səth bərkidicisi ... MasterTop ® 430 – sement əsaslı, korund aşqarlı, ağır yükə davam gətirə biləcək yeni hamarlanmış döşəmə betonu səthlərinə toz ...

 • pdf, 185,23 Kb
23.07.2019

MasterTop 100_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 100 Sement əsaslı istifadə üçün hazır olan üst qat sərtləşdiricisidir ... MasterTop ® 100 sement əsaslı, tərkibində kvars qumu olan, ağır və orta yüklərdə işləyə bilən ...

 • pdf, 191,08 Kb
23.07.2019

MasterTop 535_yanvar 2019.pdf

MasterTop ® 535 Sement əsaslı, özüyayılan döşəmə örtüyü ... MasterTop ® 535 sement əsaslı, özüyayılan hamarlayıcı örtük materialıdır ... • Özü yayılır və hamarlanır. • Asanlıqla və tez bir ...

 • pdf, 189,01 Kb
22.07.2019

MasterTile FLX 22_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 22 Sement əsaslı polimer möhkəmləndiricili keramika, mərmər və qranit yapışdırıcısı (incə dənəcikli ... EN 12004 – C2T sinfi üçün uyğundur ... Əgər səthdə 5 mm - 20 mm ...

 • pdf, 200,61 Kb
22.07.2019

MasterTile FLX 24_yanvar 2019.pdf

Keramika (saxsı) və qranit üçün polimer möhkəmləndiricili sement əsaslı, yüksək effektə malik elastik yapışdırıcı ... MasterTile ® FLX 24 – keramika, qranit, mərmər, təbii daş, şüşə ...

 • pdf, 219,89 Kb
22.07.2019

MasterTile 700_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 700 Kimyəvi maddələrə və bakteriyalara qarşı dayanıqlı, keramikalar üçün iki komponentli epoksid əsaslı yapışdırıcı və tikişlər üçün dolğu materialı ...

 • pdf, 270,47 Kb
22.07.2019

MasterTile 15_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 15 Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli ... MasterTile ® 15 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

 • pdf, 213,08 Kb
22.07.2019

MasterTile 17_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 17 Keramika və saxsı üçün sement əsaslı yapışdırıcı (incə dənəvərli ... MasterTile ® 17 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

 • pdf, 213,35 Kb
21 to 40 of 101 results