22.07.2019

MasterTile WP 665_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 665 Birkomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement əsaslı su izolyasiya materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile® WP 665 – birkomponentli, polimer ...

 • pdf, 193,18 Kb
22.07.2019

MasterTile 14_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 14 Keramika və kafel üçün sement əsaslı yapışdırıcı (qalın dənəvərli ... MasterTile ® 14 – saxsı (fayans), keramika və mərmər üçün yüksək möhkəmlikli sement ...

 • pdf, 210,92 Kb
22.07.2019

MasterTile 5_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 5 Sement əsaslı kafel və metlax yapışdırıcısı (incə dənəcəkli) MATERİALIN ... MasterTile ® 5 sement əsaslı kafel, qazobeton yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək ...

 • pdf, 190,28 Kb
22.07.2019

MasterTile FLX 555_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 555 Keramika və kafel üçün sement əsasli elastik dərz dolğusu MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® FLX 555 sement əsaslı, qranit, mərmər, çini, fayans və ...

 • pdf, 233,91 Kb
22.07.2019

MasterTile P 302_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® P 302 Polimer modifikasiyalı qatran əsaslı, emal olunmamış beton səthlər, divarlar və tavanlar üçün suvaq astarı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® P302 polimer ...

 • pdf, 182,48 Kb
22.07.2019

MasterTile P 300_avqust 2018.pdf

MasterTile ® P 300 Kopolimer akril əsaslı, dayanıqlılığı artıran astar MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® P300 kopolimer akril əsaslı, tək komponentli, hopdurucu səthlər üçün ...

 • pdf, 196,68 Kb
22.07.2019

MasterTile FLX 29_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® FLX 29 Sement əsaslı, tərkibi polimerlərlə gücləndirilmiş qranit, mərmər, təbii daş, mozaik şüşə və yerə döşənən plastik daşların yapışdırılmasında istifadə edilən ...

 • pdf, 228,91 Kb
22.07.2019

MasterTile WP 635_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 635 İkikomponentli, polimer möhkəmləndiricili, sement və akril əsaslı su izolyasiya materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® WP 635 – ikikomponentli ...

 • pdf, 198,47 Kb
22.07.2019

MasterTile WP 666_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 666 İkikomponentli, sement və akril əsaslı, elastik su izolyasiya materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® WP 666 – ikikomponentli, daxili və xarici beton ...

 • pdf, 207,58 Kb
22.07.2019

MasterTile WP 667_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® WP 667 İkikomponentli, sement və akril əsaslı, yarım elastik su izolyasiya materialı MATERİALIN TƏQDİMATI MasterTile ® WP 667 – ikikomponentli, daxili və xarici ...

 • pdf, 204,05 Kb
22.07.2019

MasterTile 4_yanvar 2019.pdf

MasterTile ® 4 Sement əsaslı kafel yapışdırıcısı (incə dənəcikli) MATERİALIN ... sement əsaslı kafel yapışdırılmasında istifadə olunan, yüksək stabilliyə malik yapışdırıcıdır ...

 • pdf, 195,82 Kb
18.07.2019

MasterFinish 225D

MasterFinish ® 225D Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə müddətini ləngitmə effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici (qəlib yağı ...

 • pdf, 117,93 Kb
18.07.2019

MasterFinish RL 309

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır ... BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 137,98 Kb
18.07.2019

MasterFinish® MPT 299

MasterFinish ® MPT 299 Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə ...

 • pdf, 126,60 Kb
18.07.2019

MasterFinish RL 345

MasterFinish ® RL 345 Prefabrik istehsalında estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki ...

 • pdf, 133,95 Kb
18.07.2019

MasterFinish 250

Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə əsaslanmaqdadır. BASF Caspian MMC yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır ...

 • pdf, 122,89 Kb
18.07.2019

MasterFinish RL 236

MasterFinish ® RL 236 Estetik beton səthin əldə olunması üçün qəlib ayırıcı vasitə Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan məlumatlar, elmi və praktiki biliklərimizə ...

 • pdf, 136,98 Kb
18.07.2019

MasterFinish 202

MasterFinish ® 202 Solvent əsaslı, istifadəyə hazır, qəlib ayırıcı vasitə MATERİALIN TƏQDİMATI MasterFinish ® 202, hava boşluqsuz, eyni mənşəli, hamar beton səthi əldə etmək ...

 • pdf, 129,99 Kb
18.07.2019

MasterPozzolith MR 26 S_yanvar 2019.pdf

MasterPozzolith ® MR 26S Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, bərkimə müddətini ləngitmə effektə malik, orta dərəcədə plastifikləşdirici beton əlavəsi ...

 • pdf, 217,43 Kb
18.07.2019

MasterPozzolith MR 26 K_yanvar 2019.pdf

MasterPozzolith ® MR 26K Suazaldıcı/modifikasiya olunmuş sulfonat liqnin əsaslı, orta dərəcədə plastifikləşdirici beton əlavəsi MATERİALIN TƏQDİMATI MasterPozzolith ® MR 26K ...

 • pdf, 207,82 Kb
41 to 60 of 101 results