11.07.2019

MasterEmaco S 488PG

MasterEmaco ® S 488 PG Təmir tikinti məhlulu ... MasterEmaco ® S 488PG – tək komponentli, sement əsaslı duru təmir tikinti məhluludur ... Tərkibinə mineral əlavələr, polimerli və lifli ...

 • pdf, 214,59 Kb
11.07.2019

MasterEmaco S 488

MasterEmaco ® S 488 – tək komponentli, sement əsaslı tiksotrop xassəli təmir tikinti məhluludur ... • Dəmir-beton inşaat elementlərin təmirində; • Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə ...

 • pdf, 211,65 Kb
11.07.2019

MasterEmaco N 601

MasterEmaco ® N 601 Beton səthi təmir materialı ... MasterEmaco ® N 601 səthin doldurulması və hamarlanması üçün nəzərdə tutulmuş polimer möhkəmləndirici sement əsaslı birkomponentli ...

 • pdf, 196,03 Kb
11.07.2019

MasterBrace ADH 1406

MasterBrace ® ADH 1406 Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... EN 1504-4 və EN 1504-6 uyğundur ... : • Beton və daş divarlarda armatur və anker millərinin çıxıntılarının ...

 • pdf, 203,82 Kb
11.07.2019

MasterAir 200

MasterAir ® 200 betonun içərisinə nəzarətli və daima hava daxil olmasını təmin edən, kicik və dayanıqlı hava qabarcıqları yaranmasını təmin edərək, tərkibin donma-donu açılma ...

 • pdf, 338,80 Kb
11.07.2019

MasterX-Seed 100

Sement əsaslı materiallar üçün spesifik bərkimə sürətləndirici – kristallik sürətli bərkimə konsepsiyasının əsas komponenti ... Master X Seed ® 100 – təzə sementin (6-12 saat ...

 • pdf, 136,89 Kb
11.07.2019

MasterGlenium 119

Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı effektə malik olan, polikarboksilat efir əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi ... MasterGlenium ® 119 yenilənmiş və Yarımfabrikat beton üçün ...

 • pdf, 138,77 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2136_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2136 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 195,26 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 3140

MasterCem ® LS 3140 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 208,71 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2130

MasterCem ® ES 2130 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 195,66 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2102

MasterCem ES 2102 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 192,56 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 2138

MasterCem ® LS 2138 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 166,32 Kb
13.06.2019

MasterCem 2137

MasterCem ® 2137 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 165,42 Kb
13.06.2019

MasterCem 2140

MasterCem ® 2140 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı. Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd olunan ...

 • pdf, 189,58 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 2150

MasterCem ® LS 2150 Sementin möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq məqsədilə hazırlanmış xloridsiz sement qatqısı. Məsuliyyət Bu texniki sənəddə qeyd ...

 • pdf, 189,55 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2135_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® ES 2135 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 203,95 Kb
13.06.2019

MasterCem ES 2125

MasterCem ® ES 2125 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 192,31 Kb
13.06.2019

MasterCem LS 3122_yanvar 2019.pdf

MasterCem ® LS 3122 Sementin erkən və yekun möhkəmliyini artırmaq, qurğunun üyütmə enerjisini azaltmaq, eləcə də sement dəyirmanının istehsal qabiliyyətini artırmaq məqsədilə ...

 • pdf, 165,47 Kb
11.12.2018

Referens layihələr kataloqu

Master Builders Solutions ilə BASF şirkəti konstruksiyalar üçün qabaqcıl kimyəvi həllər sahəsində qlobal bir marka təklif edir ... Bu marka mövcud BASF markaları və məhsullarının gücü ...

 • pdf, 4,59 Mb
28.07.2017

MasterBrace ADH 1406

Epoksid əsaslı, təmir, anker və montaj məhlulu ... : • Beton və daş divarlarda armatur və anker millərinin çıxıntılarının quraşdırılmasında; • Enli çatların təmirində və izolyasiyasında ...

 • pdf, 226,45 Kb
81 to 100 of 101 results