MasterCast® 125 Suvaq və hamarlayıcı qat üçün ilişkənliyi və kecirməzliyi artıran akril əsaslı dispersiya şəklində əlavədir.

MasterCast 125 Tətbiq sahəsi:

Daxili və xarici, ufiqi və şaquli səthlərdə;
İnşaat məhlullarında, suvaq və hamarlayıcı qatlarda;
Təmir məqsədli məhlullarda onların ilişgənlik xususiyyətlərini artıran bir əlavə kimi istifadə olunur.

MasterCast® 125  Üstünlükləri

Möhkəm və dayanıqlı bağ əmələ gətirir;
Mükəmməl ilişkənliyi və kecirməzliyi təmin edir;
Su, yağ və duz həlledicilərinə qarşı dayanıqlığı artırır;
Donma-donu acılma dövrlərinə dayanıqlıdır;
Cökməni azaltmaq hesabına çat əmələ gəlmədən bərkiməni təmin edir;
Sabunlaşmanın qarşısını alır və tərkibində korroziyaya səbəb olan əlavələr yoxdur.