MasterCast 740 hazır beton məhsulları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış yeni, surfaktant əsaslı plastifikator.

MasterCast 740 Tətbiq sahələri

MasterCast® 740, MCP məhsullarının istehsalı üçün uyğundur və rəng üzərində heç bir təsiri yoxdur.
Bu səbəbdən, MasterCast® 740 məhsulundan  həmçinin rənglənmiş daş döşəmə və plitələr üçün də istifadə oluna bilər.

MasterCast 740 üstünlükləri

Optimallaşdırılmış qarışdırılma;
Daha yüksək səviyyəli ilkin möhkəmlik;
Artırılmış yekun möhkəmlik;
Yüksək istehsal sürəti sayəsində istehsal qabiliyyətinin artırılması;
Minimal vibrasiyalı kəskin künclər;
Köndələn səthlərin sıxlığının artırılması.