MasterEmaco® N605 - quru betonun səthini düzləşdirmək üçün təmir məhlulu

Tətbiq sahələri

 • Quru beton səthlərinin təmirində və  suvanmasında;

 • Divar və tavanların suvağı və təmirində;

 • Keramika və kafel döşəməzdən əvvəl zədələnmiş səthlərin təmirində istifadə olunur.

Üstünlükləri  

 • Məhlulun hazırlanmasında ancaq suyun tələb olunması və asan çəkilməsi;

 • Hamar səthin təmin olunmasında;

 • Beton və suvaqla yüksək ilişkənliyə malik olması;

 • Geniş səthlərə asan çəkilməsi və çat verməməsi;

 • Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə malik olması;

 • Suya və atmosfer təsirlərinə qarşı dayanıqlı olması;

 • Donma–donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;

 • Yığılmamaq kimi üstünlüklərə malikdir.