MasterEmaco® N605 - quru betonun səthini düzləşdirmək üçün təmir məhlulu

Tətbiq sahələri

 • Quru beton səthlərinin təmirində və  suvanmasında;
 • Divar və tavanların suvağı və təmirində;
 • Keramika və kafel döşəməzdən əvvəl zədələnmiş səthlərin təmirində istifadə olunur.

Üstünlükləri  

 • Məhlulun hazırlanmasında ancaq suyun tələb olunması və asan çəkilməsi;
 • Hamar səthin təmin olunmasında;
 • Beton və suvaqla yüksək ilişkənliyə malik olması;
 • Geniş səthlərə asan çəkilməsi və çat verməməsi;
 • Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə malik olması;
 • Suya və atmosfer təsirlərinə qarşı dayanıqlı olması;
 • Donma–donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;
 • Yığılmamaq kimi üstünlüklərə malikdir.