MasterEmaco® N900 - beton səthi təmir materialı

Tətbiq sahələri

 • Beton səthində boşluqların təmirində və yekun hamarlama işlərində;
 • Sənaye obyektlərində epoksid boyalarının altında hamar səthlərin əldə edilməsində;
 • Bütöv səthli betonlarda möhkəm və keçirməz təbəqə əldə edilməsində;
 • Su izolyasiya işlərindən əvvəl beton səthlərinin düzləndirilməsində;
 • Yüngül və orta yüklərə malik olan, xüsusi döşəmələrin altındakı səthlərin düzləndirilməsində;
 • Rəng çəkilməzdən qabaq hamar və su keçirməz beton səthlərinin yaradılmasında;
 • Əvvəlcə inşaat təmir məhlulu ilə təmir edilmiş səthlərin hamarlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri  

 • Məhlulun hazırlanmasında ancaq suyun tələb olunması və asan çəkilməsi;
 • Betonla yüksək ilişkənliyə malik olması;
 • Geniş səthlərə asan çəkilməsi və çat  verməməsi;
 • Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə malik olması;
 • Sukeçirməməzliyi;
 • Donma – donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;
 • Sıxlaşma deformasiyalarının yaranmaması kimi üstünlüklərə malikdir.