MasterEmaco® N900 - beton səthi təmir materialı

Tətbiq sahələri

 • Beton səthində boşluqların təmirində və yekun hamarlama işlərində;

 • Sənaye obyektlərində epoksid boyalarının altında hamar səthlərin əldə edilməsində;

 • Bütöv səthli betonlarda möhkəm və keçirməz təbəqə əldə edilməsində;

 • Su izolyasiya işlərindən əvvəl beton səthlərinin düzləndirilməsində;

 • Yüngül və orta yüklərə malik olan, xüsusi döşəmələrin altındakı səthlərin düzləndirilməsində;

 • Rəng çəkilməzdən qabaq hamar və su keçirməz beton səthlərinin yaradılmasında;

 • Əvvəlcə inşaat təmir məhlulu ilə təmir edilmiş səthlərin hamarlanmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri  

 • Məhlulun hazırlanmasında ancaq suyun tələb olunması və asan çəkilməsi;

 • Betonla yüksək ilişkənliyə malik olması;

 • Geniş səthlərə asan çəkilməsi və çat  verməməsi;

 • Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə malik olması;

 • Sukeçirməməzliyi;

 • Donma – donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;

 • Sıxlaşma deformasiyalarının yaranmaması kimi üstünlüklərə malikdir.