MasterEmaco S 488 təmir tikinti məhlulu.

TƏTBİQ SAHƏSİ:

 • Dəmir-beton inşaat elementlərin təmirində;
 • Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə qarşı qorunmasında;
 • Dəniz qurğularının təmirində və qulluq edilməsində;
 • Yeraltı incəsənət əsərlərinin təmirində və qulluq edilməsində;
 • Yüksək möhkəmlikli beton elementlərinin səthlərinin təmiri və düzləndirilməsində;
 • Bütöv səthli betonlarda möhkəm və keçirməz təbəqə yaratmaq lazım gəldikdə;
 • Yüngül və orta intensivli hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş səthlərdə, səthin xüsusi örtük və təmirini yerinə yetirmək üçün istifadə etdikdə;
 • Qəlib bağlayıcılarının deşik və boşluqların doldurulması üçün istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • Betonla yüksək ilişkənliyə malik olması;
  Yüklərə qarşı yüksək müqavimətə malik olması;
  Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə sahib olması;
  Sukeçirməməzliyi;
  Donma – donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;
  Sulfat və xlorid təsirlərinə qarşı dayanıqlı olması;
  Yağların təsirinə qarşı davamlı olması;
  Yığılmamaq kimi üstünlüklərə malikdir.