MasterEmaco® S 488 təmir tikinti məhlulu

TƏTBİQ SAHƏSİ:

 • Dəmir-beton inşaat elementlərin təmirində;

 • Betonun sulfat və xlorun təsirlərinə qarşı qorunmasında;

 • Dəniz qurğularının təmirində və qulluq edilməsində;

 • Yeraltı incəsənət əsərlərinin təmirində və qulluq edilməsində;

 • Yüksək möhkəmlikli beton elementlərinin səthlərinin təmiri və düzləndirilməsində;

 • Bütöv səthli betonlarda möhkəm və keçirməz təbəqə yaratmaq lazım gəldikdə;

 • Yüngül və orta intensivli hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş səthlərdə, səthin xüsusi örtük və təmirini yerinə yetirmək üçün istifadə etdikdə;

 • Qəlib bağlayıcılarının deşik və boşluqların doldurulması üçün istifadə olunur.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 • Betonla yüksək ilişkənliyə malik olması;

 • Yüklərə qarşı yüksək müqavimətə malik olması;

 • Yüksək tiksotropik xüsusiyyətlərə sahib olması;

 • Sukeçirməməzliyi;

 • Donma – donu açılma dövrlərinə qarşı dayanıqlı olması;

 • Sulfat və xlorid təsirlərinə qarşı dayanıqlı olması;

 • Yağların təsirinə qarşı davamlı olması;

 • Yığılmamaq kimi üstünlüklərə malikdir.