Əlaqə 

Aydın Hacıyev 

Beton qatqıları üzrə satış müdiri