MasterKure 101 (eski adı: MasterKure 101), aklilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesidir.

MasterKure 101 Kullanım Yerleri

  • Düşey ve yatay yapı elemanlarının körlenmesinde,
  • Su ile kürlenmenin zor olduğu yüksek katkı binalarda,
  • Havaalanı ve saha betonlarında,
  • Kanal ve kanalet betonlarında,

MasterKure 101 Avantajları

  • Oluşturduğu film tabakası ile betonun içindeki nemi muhafaza ederek, çimentonun hidratasyonuna yardımcı olur.
  • Çuval, telis ve sulama gibi benzeri kür yöntemlerine alternatif olarak, daha etkin ve daha ekonomik bir yöntemdir.
  • Daha sert ve tozumaz bir yüzey sağlar.
  • Yüzeydeki, hızlı kurumanın neden olduğu rötre (shrinkage) çatlaklarını azaltır.