MasterKure 215 (eski adı: MasterKure 215), parafin emülsiyon esaslı, yeni yerleştirilmiş ve/veya kalıbı yeni alınmış beton yüzeyine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesidir.

MasterKure 215 Kullanım Yerleri

  • Havaalanı ve saha betonlarında,
  • Beton yol uygulamalarında,
  • Köprü ve yüksek katlı binaların betonlarında,
  • Kanal ve kanalet betonlarında,

MasterKure 215 Avantajları

  • Oluşturduğu film tabakası ile betonun içindeki nemi muhafaza ederek, çimentonun daha iyi hidrate olmasına yardımcı olur.
  • Çuval, telis ve sulama gibi benzeri kür yöntemlerine alternatif olarak, daha etkin ve daha ekonomik bir yöntemdir.
  • Yüzeydeki, hızlı kurumanın neden olduğu rötre (shrinkage) çatlaklarını azaltır.