Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59  

MasterPozzolith – orta kateqoriyalı su azaldıcı beton qatqı maddələri

MasterPozzolith necə təsir göstərir?

Tanınan MasterPozzolith məhsul qrupu, betonun iş qabiliyyətini artıran su azaldıcı qatqı maddələrindən ibarətdir. Bu məhsullar müəyyən kimyəvi tərkib və dozadan asılı olaraq suyu azalda bilir və çökmə xüsusiyyətlərini arzu olunan səviyyəyə gətirilməsində effektiv rol oynayır. Əldə olunan nəticə, standart tətbiq işləri üçün mükəmməl yekun təbəqə xüsusiyyətlərinə malik betondur.

MasterPozzolith məhsullarını müştərilər üçün spesifik bir həllə çevirən meyar nədir?

Su azaldıcı bu qatqı maddələri, su əlavə etmədən və ya betonun iş qabiliyyətini azaltmadan çökməni və yerləşmə qabiliyyətini artırır, çökmə qorunmaqla müqavimət səviyyəsi yüksəldilir. Əldə olunan nəticə, podratçılar üçün daha asan yerləşmə qabiliyyətinə malik beton və ya yüksək müqavimət tələb edən işlərdə artan iş qabiliyyətidir.

Düzgün qatqı ortağına malik olmaq uğur üçün çox vacibdir.

MasterPozzolith Ürünleri

MasterPozzolith 523

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith 523 W

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 65N (Eski adı Pozzolith® 65 N)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 105 (Eski adı Pozzolith® 105)

     Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 105CB (Eski adı Pozzolith® 105 CBH)

     Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 515 (Eski adı Pozzolith® 515)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 519 (Eski adı Pozzolith® 519)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 520 (Eski adı Pozzolith® 520)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 529 (Eski adı Pozzolith® 529)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 530 (Eski adı Pozzolith® 530)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 533 (Eski adı Pozzolith® 533)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 567 (Eski adı Pozzolith® 567)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® 587 (Eski adı Pozzolith® 587)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı Su Azaltıcı/Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 25 (Eski adı Pozzolith® MR 25)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 25K(Eski adı Pozzolith® MR 25 K)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 25S(Eski adı Pozzolith® MR 25 S)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Priz Geciktirici, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 27 (Eski adı Pozzolith® MR 27)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 28 (Eski adı Pozzolith® MR 28)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 29 (Eski adı Pozzolith® MR 29)

     Modifiye Lignin Sülfonat Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı

MasterPozzolith® MR 32 (Eski adı Pozzolith® MR 32)

     Modifiye Lignin Sülfonat Esaslı, Su Azaltıcı/Orta (Mid-Range) Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı