MasterRheobuild – betona reoplastik xüsusiyyətlər verən superplastifikatorlar

MasterRheobuild® necə təsir göstərir?

MasterRheobuild  əlavələri sementin ideal qarışmasını təmin etməklə aşağı su-sement nisbətli axıcı beton əldə edilməsinə imkan yaradır. Bu xüsusi işlənib hazırlanmış suazaldıcı əlavələr betona təzə hazırlanmış betonun döşənməsini asanlaşdıran reoplastik xüsusiyyətlər verirlər. Bu texnologiya yüksək hərəkətlilik və möhkəmliyin erkən yığılması tələb olunan beton qarışıqlarında istifadə oluna bilər.

MasterRheobuild® həllinin müştərilər üçün unikallığı nədədir?

MasterRheobuild məhsulları unikal suazaldıcı xüsusiyyətlərə malikdirlər və aşağı dərəcəli nüfuz etmə qabiliyyətli axıcı beton qarışıqları əldə etməyə imkan verirlər. Nüfuz etmənin aşağı düşməsi nəticəsində nəmişliyin udulması və xloridlərin daxil olması azalır. Əlavələrin tətbiqi nəticəsində istismar müddəti artmış, daha uzunömürlü beton alınır.

MasterRheobuild® - üstünlükləri:

  • Döşənmə müddətinin azalması işçi qüvvəsi üzrə xərcləri azaldır.
  • Nüfuz etmənin aşağı düşməsi nəticəsində möhkəmlik və davamlılıq artır.
  • Hətta yüksək asan döşənmə hədlərində belə laylanma dərəcəsinin azalması.

Keyfiyyətli əlavələr istehsalçısı ilə tərəfdaşlıq uğurun açarıdır.

MasterRheobuild məhsulları əldə etməklə siz həm də BASF konserninin "Master Builders Solutions" texniki dəstək xidmətinə müraciət etmək imkanı əldə edirsiniz. BASF konserni müştərilərin arzularını dinləyərək və onlarla sıx əməkdaşlıq edərək beton istehsalının effektivliyini və rentabelliyini artırmaq üçün daima yüksək keyfiyyətli məhsullar və xüsusiləşmiş həllər hazırlayır.

MasterRheobuild məhsulları

MasterRheobuild® 181K - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/ naftalin sulfonat əsaslı superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 181R - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 181R - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkimə müddətini ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 500 - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, plastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 716 - Yüksək dərəcədə su azaldıcı, naftalin sulfonat əsaslı super axışqanlaşdırıcı beton qatqısı

MasterRheobuild® 857 - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, bərkiməni ləngidən superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 878 - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı/naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 920K - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / polikarboksilat efir əsaslı, yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 1000T - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı / naftalin sulfonat əsaslı, superplastifikləşdirici beton əlavəsi

MasterRheobuild® 1000 - Yüksək dərəcədə su azaldıcı/super axışqanlaşdırıcı beton qatqısı. Sərtləşdirməni sürətləndirən beton qatqısı 

MasterRheobuild® PRF 10 - Əhəmiyyətli dərəcədə suazaldıcı /polikarboksilat efir əsaslı, yeni nəsil superplastifikləşdirici beton əlavəsi

 

 

Könül Tiz

Marketing xidmətləri
Mob.: 050 224 80 59